Thai English

รับสมัครงาน

 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (Technician)

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย อายุระหว่าง  21-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่า  สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิค หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง / ติดตั้งสินค้าระบบ Car Park และ / หรือ ระบบ Access Control หรือ ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สามารถ วิเคราะห์ และแก้ไขบัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้ดี
  • ขยัน อดทน รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ,Windows,MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  • สามารถขับรถยนต์/ จักรยานยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่
  • หากมีประสบการณ์ในการควบคุมทีมงาน  หรือ ผู้รับเหมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ